"Open de deuren"

'Het bedrijfsleven heeft een rol om te laten zien hoe betekenisvol en interessant technologie is;
Jet-Net is hiervoor het initiatief dat werkt'.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
Voorzitter FME-CWM

 

"Nauwe samenwerking"

‘Geweldig om elk jaar samen te werken met Jet-Net, zodat ook andere bedrijven zien wat zij kunnen doen om juist meisjes te interesseren voor bèta, techniek en ICT.’

Cocky Booij
Directeur VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

"De Jet-Net Webcast"

URENCO, Tata Steel, NEN en andere Jet-Net bedrijven verzorgen dit schooljaar vijf online gastlessen aansluitend bij de bètavakken van 3 havo/vwo leerlingen. 

Bekijk snel de programmering

STEM Teacher Academy

STEM Teacher Academy is een ontwikkelprogramma dat via verschillende programmalijnen de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven versterkt. Daarmee draagt het programma bij aan de ambitie om (toekomstige) bètatechniekdocenten in het voortgezet onderwijs in staat te stellen te werken aan hun professionalisering, met de daaruit voortvloeiende positieve gevolgen voor het onderwijs en voor de leerlingen:

- De docent raakt geïnspireerd(er) over zijn/haar eigen vakgebied, wat bijdraagt aan inspirerende lessen.
- De docent is op de hoogte van de meest actuele kennis uit het bedrijfsleven en kan daardoor op een goede manier overbrengen aan leerlingen wat de beroeps- en opleidingsmogelijkheden zijn (loopbaanoriëntatie en -begeleiding).
- Het draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het beroep van docent.

STEM Teacher Academy hanteert een regionale aanpak om scholen en bedrijven te betrekken. In de regio komen de lerarenopleiding, de leraren op school en het bedrijfsleven samen. Het programma maakt hiertoe gebruik van bestaande infrastructuren:

•    Regionale VO-HO netwerken (havo/vwo):
•    Toptechniek in bedrijf regio’s en M-tech (vmbo-mbo):
•    Andere partijen zoals Jet-Net, NWO en de lerarenopleidingen.

Binnen het programma STEM Teacher Academy worden sinds eind 2014 met regionale partners vijf programmalijnen ontwikkeld en uitgevoerd:

1. Bedrijfsstages Lerarenopleiding
2. Cursus Bètaberoepen in de Les
3. BedrijfsDOTs (gastlessen)
4. Leraar in Bedrijf (1 op 1 stage)
5. Leraar in Onderzoek