"Open de deuren"

'Het bedrijfsleven heeft een rol om te laten zien hoe betekenisvol en interessant technologie is;
Jet-Net is hiervoor het initiatief dat werkt'.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
Voorzitter FME-CWM

 

"Nauwe samenwerking"

‘Geweldig om elk jaar samen te werken met Jet-Net, zodat ook andere bedrijven zien wat zij kunnen doen om juist meisjes te interesseren voor bèta, techniek en ICT.’

Cocky Booij
Directeur VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

"De Jet-Net Webcast"

DSM, Philips, Siemens, Booking.com en ASML hebben vijf online gastlessen verzorgd aansluitend bij de bètavakken van 3 havo/vwo leerlingen. 

Kijk de gastlessen nu terug met uw klas!

Jet-Net Career Day

De Career Day is een evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd in vier regio's. Leerlingen uit 4 havo en 5 vwo maken kennis met technologie en de bedrijven daarachter. De leerlingen hebben, gezien hun profielkeuze, al interesse in bèta en techniek en het is de uitdaging om deze interesse verder uit te bouwen. De Career Day is de ideale plek om leerlingen te enthousiasmeren over wat technologie is, waar technologie is, wie er werken in de technologie en wat ze er zelf mee kunnen. Ze gaan zelf bouwen, proberen, proeven, programmeren, raden en rekenen. Kortom: Ervaren!

November staat in het teken van de Career Day, een tweedaags evenement dat op drie plekken in Nederland georganiseerd wordt. De leerlingen bezoeken de Career Day gedurende een dagdeel van drie uur. Zij worden ingedeeld in groepjes van tien, die onder begeleiding staan van een Career Guide; een medewerker van een bedrijf of een bètastudent. Bij elke bedrijfsstand wordt een workshop verzorgt, waarbij de leerlingen meer te weten komen over de werkzaamheden, technologieën en beroepen binnen het bedrijf en zelf aan de slag gaan met een opdracht in dat kader. Daarmee wordt de link gelegd tussen de theorie die zij op school krijgen en de toepassingsmogelijkheden.

Bekijk het activiteitenoverzicht voor de locatie en data van de Career Day in uw regio.

Career Day on Tour

In regio Oost zal de Career Day on Tour worden georganiseerd. Tijdens de tour zullen leerlingen langs een aantal bedrijven in hun regio trekken. Ook hierbij staan de doe-activiteiten en persoonlijke ervaring van de leerling centraal.