"Open de deuren"

'Het bedrijfsleven heeft een rol om te laten zien hoe betekenisvol en interessant technologie is;
Jet-Net is hiervoor het initiatief dat werkt'.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
Voorzitter FME-CWM

 

"Nauwe samenwerking"

‘Geweldig om elk jaar samen te werken met Jet-Net, zodat ook andere bedrijven zien wat zij kunnen doen om juist meisjes te interesseren voor bèta, techniek en ICT.’

Cocky Booij
Directeur VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

"De Jet-Net Webcast"

URENCO, Tata Steel, NEN en andere Jet-Net bedrijven verzorgen dit schooljaar vijf online gastlessen aansluitend bij de bètavakken van 3 havo/vwo leerlingen. 

Bekijk snel de programmering

Lesmateriaal: It's all about energy

It's all about energy

Door:  Shell
Leerjaar: 3 havo/vwo      
Vak: Natuur- en scheikunde, economie en aardrijkskunde

Energie is dé uitdaging van de 21e eeuw. Door middel van deze lessenserie laat Shell leerlingen kennis maken met de maatschappelijke ontwikkelingen, die aan de energie-uitdaging ten grondslag liggen en met de technologieën waarmee deze uitdaging kan worden aangegaan.

In de lessenserie wordt aan het energie vraagstuk gewerkt, aan de hand van drie ontwikkelingen en bijbehorende vragen:

1.       Wat kunnen we doen om te zorgen dat iedereen over voldoende energie kan beschikken?
Dit eerste deel focust op omgaan met de toekomst van energie en de vraag wat overheden, olie- en gasbedrijven en milieuorganisaties kunnen doen om een goede verspreiding van energie te faciliteren.

2.       Wat kunnen we doen om meer en efficiënter aardolie te produceren?
Deel twee behandelt de uitdaging van het zoeken en winnen van olie. Hiertoe wordt eerst uitgelegd wat olie is, hoe het vandaag de dag wordt gewonnen en waarom het opraakt.

3.       Wat kunnen we doen om de CO2 uitstoot te beperken?
Het derde deel gaat in op het klimaatprobleem en de te hoge uitstoot van CO2.  Innovatieve technologie waarmee CO2 kan worden opgeslagen staat hierbij centraal.

Te downloaden lesmateriaal:

It’s all about energy – Docentenhandleiding 3,12 MB
It’s all about energy – Werkboek voor leerlingen 39,4 MB
It’s all about energy – Toets 1,74 MB

Terug naar het overzicht voor meer inspiratie