"Open de deuren"

'Het bedrijfsleven heeft een rol om te laten zien hoe betekenisvol en interessant technologie is;
Jet-Net is hiervoor het initiatief dat werkt'.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
Voorzitter FME-CWM

 

"Nauwe samenwerking"

‘Geweldig om elk jaar samen te werken met Jet-Net, zodat ook andere bedrijven zien wat zij kunnen doen om juist meisjes te interesseren voor bèta, techniek en ICT.’

Cocky Booij
Directeur VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

"De Jet-Net Webcast"

URENCO, Tata Steel, NEN en andere Jet-Net bedrijven verzorgen dit schooljaar vijf online gastlessen aansluitend bij de bètavakken van 3 havo/vwo leerlingen. 

Bekijk snel de programmering

Lesmateriaal: Elektronische Dobbelsteen

Elektronische Dobbelsteen

Door: Philips
Leerjaar: 1-2 havo/vwo
Vak: Techniek

De elektronische dobbelsteen is een lespakket ontwikkeld door Philips Research en is voorzien van een docentenhandleiding die het mogelijk maakt dat een vakdocent techniek de lessenreeks uitvoert. Het materiaal voor leerlingen bestaat uit een boek, met een algemeen deel en vijf keuzemodules, inclusief alle benodigdheden.

De les start met de geschiedenis van dobbelstenen en vervolgens worden de verschillende elektronische onderdelen kort beschreven. Daarna volgt het solderen van de dobbelsteen en het eventueel inbouwen ervan in een werkstuk. Hoeveel tijd dit vraagt, is afhankelijk van hoe de opdracht aangekleed wordt. De leerlingen testen eerst of hun eigen dobbelsteen het doet en vervolgens of hij “eerlijk” is. De keuzemodulen kunnen gebruikt worden om duidelijk te maken hoe de dobbelsteen werkt of bijvoorbeeld om de kleurcodering van weerstanden toe te lichten.

Te downloaden lesmateriaal:

NL
- Elektronische Dobbelsteen - Docentenhandleiding
- Elektronische Dobbelsteen - Leerlingenhandleiding
- Elektronische Dobbelsteen - Montageschema

ENG
- Electronic Dice - Teacher's Manual
- Electronic Dice - Pupil Manual

Aanvragen materiaalset via het lesmateriaalformulier

Terug naar het overzicht voor meer inspiratie