"Open de deuren"

'Het bedrijfsleven heeft een rol om te laten zien hoe betekenisvol en interessant technologie is;
Jet-Net is hiervoor het initiatief dat werkt'.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
Voorzitter FME-CWM

 

"Nauwe samenwerking"

‘Geweldig om elk jaar samen te werken met Jet-Net, zodat ook andere bedrijven zien wat zij kunnen doen om juist meisjes te interesseren voor bèta, techniek en ICT.’

Cocky Booij
Directeur VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

"De Jet-Net Webcast"

URENCO, Tata Steel, NEN en andere Jet-Net bedrijven verzorgen dit schooljaar vijf online gastlessen aansluitend bij de bètavakken van 3 havo/vwo leerlingen. 

Bekijk snel de programmering

Jet-Net Deelnemers

Jet-Net is een landelijk netwerk van scholen, bedrijven en partnerorganisaties.                                     Met behulp van onderstaande kaart kunt u de deelnemers in uw regio bekijken.


Vormen van deelnemerschap

Jet-Net Bedrijf       

Een bedrijf dat, samen met een school, werkt aan het opstellen en uitvoeren van een jaarprogramma aan Jet-Net activiteiten.

Bedrijvencluster

Verschillende bedrijven, uit een regio of bijvoorbeeld een productieketen, werken als cluster samen met (minimaal) een school.

Partners

Parters steunen het doel van Jet-Net en dragen bij aan het programma door activiteiten te faciliteren, hun achterban te informeren en te enthousiasmeren of hun communicatiekanalen ter beschikking te stellen.

Scholen

Jet-Net scholen spannen zich in voor contextrijk en uitdagend bètaonderwijs. Samen met hun partnerbedrijf zetten de scholen een jaarprogramma op.

Wachtlijstscholen       

Op de wachtlijst staan scholen die graag aan Jet-Net willen deelnemen, maar nog niet gekoppeld zijn aan een Jet-Net bedrijf.