"Open de deuren"

'Het bedrijfsleven heeft een rol om te laten zien hoe betekenisvol en interessant technologie is;
Jet-Net is hiervoor het initiatief dat werkt'.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
Voorzitter FME-CWM

 

"Nauwe samenwerking"

‘Geweldig om elk jaar samen te werken met Jet-Net, zodat ook andere bedrijven zien wat zij kunnen doen om juist meisjes te interesseren voor bèta, techniek en ICT.’

Cocky Booij
Directeur VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

"De Jet-Net Webcast"

URENCO, Tata Steel, NEN en andere Jet-Net bedrijven verzorgen dit schooljaar vijf online gastlessen aansluitend bij de bètavakken van 3 havo/vwo leerlingen. 

Bekijk snel de programmering

Nieuwe deelname

Bedrijven

Door deel te nemen aan Jet-Net draagt u bij aan een gemeenschappelijk doel voor Nederland; het opleiden van meer technici om de Nederlandse kenniseconomie tot de top van de wereld te laten behoren. U treedt toe tot een netwerk met uitstraling en toont daarmee tevens de maatschappelijke betrokkenheid van uw bedrijf. Het delen van de dagelijkse praktijk van uw bedrijf met scholieren, is niet alleen een positieve ervaring voor hen; ook veel professionals uit het bedrijfsleven ervaren het contact met de jongere generatie als zeer inspirerend.

Graag werkt Jet-Net samen met u aan het stimuleren van meer jongeren voor een carrière in de bèta en technologie! Wilt u meer weten over Jet-Net en de mogelijkheden voor uw bedrijf? Vul dan het contactformulier op deze pagina in.

Meer informatie voor bedrijven

Scholen

Samenwerken met een Jet-Net bedrijf verrijkt uw lesprogramma en biedt uw leerlingen de kans om te ervaren hoe bèta en technologie vormkrijgen in de praktijk. Jet-Net scholen werken 1-op-1 samen met een technologisch bedrijf, komen in aanraking met een breed bedrijvennetwerk en hebben toegang tot de landelijke Jet-Net evenementen, zoals Meet the Boss en de regionale Career Days. Onderzoek wijst uit dat op Jet-Net scholen meer leerlingen (5%) gefundeerd kiezen voor een bètaprofiel.

Wilt u werk maken van goed en uitdagend bètaonderwijs? Meld dan uw school aan via het contactformulier op deze pagina.

Partners

Naast bedrijven en scholen zijn ook andere organisaties aangesloten bij Jet-Net; de Jet-Net partners. Partners ondersteunen het doel van Jet-Net en dragen bij aan het programma door, bijvoorbeeld, activiteiten te faciliteren, hun achterban te enthousiasmeren of hun communicatiekanalen ter beschikking te stellen.

Helpt u Jet-Net mee om technologie tot leven te brengen? Neem contact op via het contactformulier op deze pagina.