"Open de deuren"

'Het bedrijfsleven heeft een rol om te laten zien hoe betekenisvol en interessant technologie is;
Jet-Net is hiervoor het initiatief dat werkt'.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
Voorzitter FME-CWM

 

"Nauwe samenwerking"

‘Geweldig om elk jaar samen te werken met Jet-Net, zodat ook andere bedrijven zien wat zij kunnen doen om juist meisjes te interesseren voor bèta, techniek en ICT.’

Cocky Booij
Directeur VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

"De Jet-Net Webcast"

URENCO, Tata Steel, NEN en andere Jet-Net bedrijven verzorgen dit schooljaar vijf online gastlessen aansluitend bij de bètavakken van 3 havo/vwo leerlingen. 

Bekijk snel de programmering

Jet-Net Junior

De nieuwsgierigheid van jonge kinderen biedt hen ongekende kansen om de wereld om hen heen te leren begrijpen. Het stellen van vragen, logisch redeneren, ontwerpen, bouwen, sleutelen en onderzoeken: jonge kinderen doen het allemaal. Talenten van kinderen op het gebied van wetenschap & technologie kunnen dan ook bij uitstek worden ontwikkeld door in te spelen op de van nature aanwezige nieuwsgierigheid en creativiteit. Onderzoek toont echter aan dat de natuurlijke interesse van kinderen voor wetenschap & technologie (en de bijbehorende beroepen) verdwijnt als ze daar niet voor hun zevende levensjaar op een positieve manier mee in aanraking komen.

Om deze reden is in 2013 van start gegaan met Jet-Net Junior; Jet-Net gericht op het basisonderwijs. Verschillende Jet-Net bedrijven en partners zijn actief in het basisonderwijs, door middel van de Jet-Net Junior hubs. Binnen deze hubs worden basisschoolleerlingen, leerkrachten en studenten van de verschillende Pabo's aan elkaar verbonden binnen regionale samenwerkingsverbanden. De Jet-Net Junior hub speelt een centrale rol in het verbinden van de verschillende partijen en draagt er zorg voor dat huidige leerlingen en leerkrachten op een goede en leuke manier in aanraking komen met wetenschap & technologie. Daarnaast worden ook leerkrachten in spe betrokken bij de hubs, om er zo voor te zorgen dat zij de benodigde vaardigheden ontwikkelen om in de toekomst met wetenschap & technologie aan de slag te gaan in hun klas.

Inmiddels zijn er 7 Jet-Net Junior hubs actief, verspreid over het land. Elke hub heeft zijn eigen invulling gegeven aan de bijdrage die het Jet-Net bedrijfsleven kan geven aan Wetenschap en Technologie in het basisonderwijs, de een meer gericht op het ondersteunen van leerkrachten en pabostudenten bij het opdoen van vaardigheden op het gebied van W&T, en de ander zet juist in op directe activiteiten voor leerlingen