"Open de deuren"

'Het bedrijfsleven heeft een rol om te laten zien hoe betekenisvol en interessant technologie is;
Jet-Net is hiervoor het initiatief dat werkt'.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
Voorzitter FME-CWM

 

"Nauwe samenwerking"

‘Geweldig om elk jaar samen te werken met Jet-Net, zodat ook andere bedrijven zien wat zij kunnen doen om juist meisjes te interesseren voor bèta, techniek en ICT.’

Cocky Booij
Directeur VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

"De Jet-Net Webcast"

URENCO, Tata Steel, NEN en andere Jet-Net bedrijven verzorgen dit schooljaar vijf online gastlessen aansluitend bij de bètavakken van 3 havo/vwo leerlingen. 

Bekijk snel de programmering

Organisatie

Vooraanstaande Nederlandse technologische bedrijven en havo/vwo-scholen hebben zich verenigd in Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Samen laten zij leerlingen ervaren dat technologie uitdagend, zinvol en maatschappelijk relevant is. In samenwerking met de scholen ontwikkelen de bedrijven contextrijke leeromgevingen voor de bètavakken. Door middel van, bijvoorbeeld,  gastlessen, workshops en bedrijfsbezoeken kunnen jongeren met eigen ogen zien dat je in de technologie een goede, veelzijdige en interessante baan kunt vinden!

Close

Kernbestuur

Het kernbestuur is een kleine afvaardiging van de Ledenraad. Shell, DSM, Philips, Wetsus, Platform Bèta Techniek en de VO-raad zijn hierin vertegenwoordigd. Het kernbestuur heeft zowel toezichthoudende als beleidsvormende verantwoordelijkheden.

Ledenraad

In de Ledenraad zijn de Jet-Net bedrijven en partnerorganisaties vertegenwoordigd. De Ledenraad geeft richting aan het beleid en komt twee keer per jaar bijeen, waarvan één keer zelfstandig en één keer in combinatie met het Projectleidersoverleg. De Ledenraad staat onder leiding van de voorzitter van Jet-Net.

Kernteam

Het kernteam is een afvaardiging van het projectleidersoverleg en houdt zich bezig met de implementatie van het beleid. ASML, Shell, DSM, Philips, Unilever, Tata Steel, Stichting C3, medewerkers van het Landelijk Coördinatiebureau en regiocoördinatoren hebben zitting in het kernteam en komen zeven keer per jaar bijeen onder leiding van de directeur Jet-Net.

Projectleiders

De projectleiders zijn de coördinatoren van Jet-Net binnen het bedrijf of cluster van bedrijven. Zij onderhouden de samenwerking met de scholen en de inzet van medewerkers van het bedrijf op de scholen. Deze projectleider onderhoudt ook de contacten met het Landelijke Coördinatiebureau. De projectleiders komen twee keer per jaar bijeen, waarvan één keer zelfstandig en één keer in combinatie met de Ledenraad.

Landelijk Coördinatie bureau

Het Landelijk Coördinatiebureau (LCB) is het landelijk centrum van Jet-Net. Het LCB valt onder leiding van de Directeur Jet-Net. Het LCB is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rondom Jet-Net. Het LCB beheert het netwerk op nationaal niveau en is het steunpunt voor Jet-Net deelnemers.

Regiocoördinatoren

De regiocoördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt in de regio voor Jet-Net bedrijven, partners, en scholen. Zij beheren het Jet-Net netwerk op regionaal niveau en bouwen dit verder uit.

Scholen

De scholen die samenwerken met een Jet-Net bedrijf

Klik op de gekleurde blokken, voor uitleg over de structuur van de Jet-Net organisatie

Jet-Net Organisatie

Jet-Net staat voor 'handen-uit-de-mouwen': Bij de start van Jet-Net in 2002 was actie geboden en zolang de tekorten aan bèta's en technici er nog zijn, blijft Jet-Net inzetten op actie. De Jet-Net organisatie werkt pragmatisch en 'hands on'. De dagelijkse verantwoordelijkheid ligt bij het Landelijk Coördinatiebureau (LCB), wat ondersteund wordt door het Kernteam. Het Kernbestuur staat bovenaan de organisatie en geeft richting aan het beleid en controleert de gang van zaken. Jet-Net is bovenal een netwerk, gevormd door bedrijven, partnerorganisaties en scholen. Hoewel de netwerkpartners verschillende keren per jaar bij elkaar komen, zijn de lijnen kort en verloopt de communicatie binnen het netwerk snel en direct.

Landelijk Coördinatiebureau

De Jet-Net bedrijven kunnen rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk Coördinatiebureau voor het onderhouden en uitbreiden van het netwerk (scholen en bedrijven), het realiseren van ondersteunende middelen, de ontwikkeling en onderlinge afstemming van communicatieactiviteiten en de organisatie van landelijke evenementen. Klik hier om direct contact op te nemen met het LCB.