"Open de deuren"

'Het bedrijfsleven heeft een rol om te laten zien hoe betekenisvol en interessant technologie is;
Jet-Net is hiervoor het initiatief dat werkt'.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
Voorzitter FME-CWM

 

"Nauwe samenwerking"

‘Geweldig om elk jaar samen te werken met Jet-Net, zodat ook andere bedrijven zien wat zij kunnen doen om juist meisjes te interesseren voor bèta, techniek en ICT.’

Cocky Booij
Directeur VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

"De Jet-Net Webcast"

URENCO, Tata Steel, NEN en andere Jet-Net bedrijven verzorgen dit schooljaar vijf online gastlessen aansluitend bij de bètavakken van 3 havo/vwo leerlingen. 

Bekijk snel de programmering

Doelstelling

Nederland staat voor de enorme uitdaging om sterker uit de crisis te komen en de komende jaren haar plaats in de wereldeconomie te verstevigen. Wereldwijd staan we bovendien voor het oplossen van grote vraagstukken zoals de vergrijzing en het energie- en grondstoffentekort. Technici gaan ons helpen voor deze problemen een oplossing te vinden, maar dan moeten er wel voldoende kenniswerkers op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Deze vraag naar voldoende kenniswerkers is niet nieuw, evenals het tekort aan hoogopgeleide technici.

Jet-Net inspireert en enthousiasmeert havo en vwo leerlingen door hen zelf te laten ervaren hoe uitdagend, interessant en relevant technologie is; voor de maatschappij én in hun eigen leven en toekomst. Jet-Net maakt dit mogelijk door het bedrijfsleven te betrekken bij het onderwijs op scholen. De focus van Jet-Net ligt op 1-op-1 samenwerking tussen een bedrijf en een (havo/vwo) school. Het curriculum van de school staat centraal, waarbij het bedrijfsleven zorgdraagt voor het ondersteunen van het curriculum door inzicht te geven in de carrièremogelijkheden binnen de technologie en door voorbeelden en toepassingen uit de praktijk te delen met leerlingen, docenten, decanen en ouders. Hiertoe verzorgen de Jet-Net bedrijven, onder andere, gastlessen, workshops en bedrijfsbezoeken voor de scholen waarmee zij samenwerken. Kennisdeling vindt ook plaats tijdens landelijke en regionale evenementen, zoals Career Days, debatwedstrijden en docentendagen. Jet-Net laat jongeren zien en beleven wat het belang van technologie is.