"Open de deuren"

'Het bedrijfsleven heeft een rol om te laten zien hoe betekenisvol en interessant technologie is;
Jet-Net is hiervoor het initiatief dat werkt'.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
Voorzitter FME-CWM

 

"Nauwe samenwerking"

‘Geweldig om elk jaar samen te werken met Jet-Net, zodat ook andere bedrijven zien wat zij kunnen doen om juist meisjes te interesseren voor bèta, techniek en ICT.’

Cocky Booij
Directeur VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

"De Jet-Net Webcast"

URENCO, Tata Steel, NEN en andere Jet-Net bedrijven verzorgen dit schooljaar vijf online gastlessen aansluitend bij de bètavakken van 3 havo/vwo leerlingen. 

Bekijk snel de programmering

Jet-Net en TechNet

Samenwerking van Jet-Net en TechNet ten behoeve van scholen in het basis en voortgezet onderwijs om techniek onderwijs aantrekkelijk te maken

Vanuit één publiek-private samenwerking voor het basis en voortgezet onderwijs zetten technische bedrijven zich in om hun activiteiten voor scholen te bundelen. Gezamenlijk vormen zij een loket waar scholen terecht kunnen voor kwalitatief goede informatie en producten voor ondersteuning van wetenschap, technologie en techniek in de klas.

De maatschappij én daarmee ook de arbeidsmarkt veranderen door nieuwe technieken, innovaties en digitalisering. De verwachting is dat er de komende jaren volop baankansen blijven in de technische en ICT beroepen. Technische en ICT bedrijven hebben behoefte aan goed opgeleide jongeren die bewust kiezen voor techniek. Jongeren kunnen deze keuze bewust maken als ze al vroeg in aanraking komen met wetenschap, technologie en techniek. Een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is nodig om dit te realiseren.

De technische bedrijven binnen Jet-Net en TechNet hebben hun krachten gebundeld door - gebruikmakend van hun bestaande infrastructuren - de samenwerkingen met scholen uit te breiden. Zij bieden scholen ondersteuning bij techniekonderwijs door de lesstof te plaatsen in de context van de praktijk. Hierdoor ervaren jongeren zelf hoe uitdagend, interessant en relevant technologie is; voor de maatschappij én in hun eigen leven en toekomst.