"Open de deuren"

'Het bedrijfsleven heeft een rol om te laten zien hoe betekenisvol en interessant technologie is;
Jet-Net is hiervoor het initiatief dat werkt'.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
Voorzitter FME-CWM

 

"Nauwe samenwerking"

‘Geweldig om elk jaar samen te werken met Jet-Net, zodat ook andere bedrijven zien wat zij kunnen doen om juist meisjes te interesseren voor bèta, techniek en ICT.’

Cocky Booij
Directeur VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

"De Jet-Net Webcast"

URENCO, Tata Steel, NEN en andere Jet-Net bedrijven verzorgen dit schooljaar vijf online gastlessen aansluitend bij de bètavakken van 3 havo/vwo leerlingen. 

Bekijk snel de programmering

Ontstaan

In 2002 had Nederland te kampen met een daling van zo'n 50%, ten opzichte van de jaren '90, van het aantal studenten dat koos voor een bètatechnische opleiding. Dit, terwijl de vraag naar technisch geschool personeel alleen maar groter werd. Samen met de stijgende vergrijzing, vormde dit tekort een gevaar voor de positie van Nederland als kenniseconomie. Vijf Nederlandse multinationals besloten actie te ondernemen en startten met Jet-Net.

Op 29 november 2002 werd Jet-Net opgericht door AkzoNobel, DSM, Philips, Shell en Unilever met als doel een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en het onderwijs en zo meer jonge mensen te enthousiasmeren voor een studie en carrière in bèta en technologie. Het oprichtingsconvenant werd mede ondertekend door de toemalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Maria van der Hoeven. Een unieke samenwerking tussen Bedrijfsleven, Overheid en Onderwijs was geboren.

Deze samenwerking tussen Bedrijfsleven, Overheid en Onderwijs heeft vanaf het onstaan van Jet-Net centraal gestaan. Dit heeft, onder andere, geleid tot de nauwe banden met het Platform Bèta Techniek, waar ook het LCB is ondergebracht. Met het Platform vindt intensieve afstemming plaats op het gebied van de relatie met de scholen, de organisatie van landelijke evenementen en de verdere aansluiting van Jet-Net op andere vergelijkbare initiatieven.